Atnaujinta: 2016.04.11

 

MOKYKLOS VIZIJA

Patraukli, tęsianti senas tradicijas ir atsinaujinanti, padedanti ugdytis kompetencijas ir vertybines nuostatas pagrindinė mokykla.

MOKYKLOS MISIJA

Mokykla teikia kokybišką išsilavinimą mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Tenkina moksleivių saviraiškos ir užimtumo poreikius. Ugdo kritiškai mąstanti Lietuvos respublikos pilietį sugebanti adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje,

gerbiantį savo valstybę, kultūrą ir tradicijas.

MOKYKLOS VEIKLOS PRINCIPAI:

  •        Pagarba sau ir kitiems;
  • ·         Mokymosi aplinkos saugojimas;
  • ·         Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė;
  • ·          Vertybinių nuostatų formavimas;
  • ·         Poreikis tobulėti;
  • ·         Ištikimybė savo darbui;
  • ·         Laisvė ir atsakomybė.

 

  • ·  
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla

©Visos teisės saugomos